Advies Commissie m.e.r. - Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud

Advies Commissie m.e.r.


De Commissie m.e.r. geeft op 10 augustus 2021 aan dat uit het aangevulde rapport blijkt dat het plan positief is veranderd.
Zo is het onderwaterdepot geschrapt en zijn maatregelen beschreven om de geluidhinder te verminderen. De Commissie waardeert de duurzaamheidsmaatregelen in het plan en is positief over de bijdrage aan natuurherstel en -ontwikkeling en de bijdrage aan de hoogwaterbescherming in het gebied. Van alle factoren waar de Commissie op toetst, moet het m.e.r. nog slechts op één onderdeel worden aangevuld. De Commissie vindt de informatie over de benodigde extra ruimte aan havencapaciteit en bedrijventerrein nog te algemeen en wenst een uitgebreidere onderbouwing, met name voor wat betreft de specifiek lokale invulling. Daarnaast worden ook nog enkele niet bindende aanbevelingen gedaan, zoals over de invulling van het natuurbeheer en de monitoring van toekomstige bedrijfsactiviteiten en verkeersbewegingen.
Wij vinden het zeer positief dat over de vele bladzijden die het rapport omvat, er slechts één onderdeel nader onderbouwd dient te worden. We nemen het advies van de Commissie m.e.r. ter harte en zullen zorgdragen voor de onderbouwing en het verwerken van de aanbevelingen.

  • De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over het project:
  • De Commissie m.e.r. heeft op 10 augustus 2021 een persbericht over het rapport verstuurd:
  • De gemeente Gennep heeft naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. op 10 augustus een persbericht verstuurd:
Haven Heijen is een initiatief van AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020-2022
Terug naar de inhoud