Nieuws - Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud

Nieuws

10 februari 2022
Bewonersbrief inzake raadsbesluit Haven Heijen
In een brief op 10 februari aan de inwoners van Heijen informeert de gemeente Gennep over het raadsbesluit van 31 januari 2022 over het bestemmingsplan Haven Heijen. In de bijlage staan de hoofdzaken uit het raadsbesluit.


14 juni 2021
Nieuwsbrief Haven Heijen
AVG en Teunesen willen iedereen zo goed mogelijk informeren over de plannen rondom de uitbreiding van de haven.
De Heijenaren en inwoners van Gennep-Zuid hebben afgelopen weekend een Nieuwsbrief ontvangen met fraaie foto’s en verhalen met betrokkenen.
De Nieuwsbrief kunt u hier als pdf lezen.
4 januari 2021
Informatie-uitwisseling rondom uitbreiding haven Heijen op koers
Teunesen en AVG hebben het afgelopen jaar verder gewerkt aan de plannen voor de uitbreiding van de haven in Heijen. Via deze website, die vorig jaar is gelanceerd, worden alle geïnteresseerden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Op de site staat naast een uitgebreide uitleg over de plannen onder andere een lijst met veel voorkomende vragen en antwoorden (FAQ). Lees verder...


15 december 2020
Raadsbrief over actuele stand Haven Heijen
Hoe verloopt de procedure rondom de uitbreiding van de haven in Heijen? Het gemeentebestuur van Gennep heeft hierover op 15 december 2020 een brief gestuurd naar de raadsleden.
 In de brief wordt toegelicht wat er in de afgelopen maanden is gebeurd, welke inspraakmomenten er zijn geweest, waar we nu staan, wat het vervolg is, waarop mensen kunnen reageren en hoe de planning er uit ziet. In de brief vindt u uitgebreidere informatie.

15 juli 2020
Website Haven Heijen is online!
Op 15 juli 2020 is de website www.havenheijen.nl gelanceerd. Op de site is informatie over de plannen voor de haven en de bestemmingsplanprocedure te vinden.

7 juli 2020
Raadsinformatiebrief besluitvorming Haven Heijen
B&W hebben op 7 juli 2020 een brief geschreven aan de raadsleden van de gemeente Gennep. In de brief wordt de stand van zaken rondom de besluitvorming uitbreiding haven Heijen toegelicht. Het betreft een overzicht over de plan- en besluitvorming in de periode 2016 tot 2020, het overleg en de advisering van de overige overheden (Provincie, Rijkswaterstaat en Waterschap) en de informatiebijeenkomsten en dialoog met (vertegenwoordigers van) de burgers van Heijen. In de brief vindt u een nadere toelichting.

Haven Heijen is een initiatief van AVG Beheer en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020-2022
Terug naar de inhoud