Nieuws - Haven Heijen

Haven Heijen
Haven Heijen
Ga naar de inhoud

Nieuws

15 juli 2020
Website Haven Heijen is online!
Op 15 juli 2020 is de website www.havenheijen.nl gelanceerd. Op de site is informatie over de plannen voor de haven en de bestemmingsplanprocedure te vinden.

7 juli 2020
Raadsinformatiebrief besluitvorming Haven Heijen
B&W hebben op 7 juli 2020 een brief geschreven aan de raadsleden van de gemeente Gennep. In de brief wordt de stand van zaken rondom de besluitvorming uitbreiding haven Heijen toegelicht. Het betreft een overzicht over de plan- en besluitvorming in de periode 2016 tot 2020, het overleg en de advisering van de overige overheden (Provincie, Rijkswaterstaat en Waterschap) en de informatiebijeenkomsten en dialoog met (vertegenwoordigers van) de burgers van Heijen. In de brief vindt u een nadere toelichting.

AVG
Haven Heijen is een initiatief van AVG Bedrijven en Teunesen Zand en Grint   |   ©2020
Terug naar de inhoud